Book Citation Index

Web of Science – Book Citation Index veritabanı ULAKBİM EKUAL ulusal lisansı kapsamında erişime açılmış bulunmaktadır. BCI, Web of Science Core Collection kapsamında yer aldığından, böylece dergiler, konferans bildirileri ve kitaplar bütünlük içinde taranabilecektir.

Related Posts