IEEE OJEMB Tarafından COVID-19 ile İlgili Araştırma ve Verilerin Hızlı Yayınlanması için Yeni Yayın Mekanizması Sunmaktadır

IEEE OJEMB, COVID-19 ile mücadelede yardımcı olabilecek araştırma ve verilerin hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması için hızlı bir yayın mekanizması başlattı. Ön saflarda çalışan klinisyenler ve mühendisler için; ilgili, yüksek kaliteli bilgileri hızlı bir şekilde yayınlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek kaliteli, ilgili makalelerin mümkün olduğunca kısa sürede dağıtılmasını sağlayacak hızlandırılmış bir hakemlik süreci taahhüt edilmektedir. Uygunluğun değerlendirilmesi ve ilgili yayın kuruluna bir özet gönderebilmek için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.

Erişim adresi: https://app.smartsheet.com/b/form/c4990418a0d44e489ecf216424a2431d

Related Posts