EKUAL Kapsamında Erişilemeyen 2005-2014 ESCI Arşivi için Deneme Erişimi Sunulmaktadır

EKUAL tarafından tüm üniversitelerin erişimine açık olan Web of Science Core Collection kapsamında ESCI’nin (The Emerging Sources Citation Index) 2015 sonrası arşivine ulusal lisans kapsamında erişilebilmektedir. Ancak 2005-2014 arşivi ulusal lisans kapsamına dahil olmadığından üniversitelerden gelen yoğun talep üzerine 2005-2014 arşivi için de tüm üniversiteler için deneme erişimi aktive edilecektir.

Related Posts